INFORMACJE

Lokalizacja

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Grajwo, wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie giżycko.

 

 

Otoczenie nieruchomości

 

Otoczenie nieruchomości to od strony północnej teren niezagospodarowany, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, od strony południowej Jezioro Niegocin, od strony wschodniej terem użytkowany rolniczo a od strony zachodniej teren niezagospodarowany , przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i teren zielony.

 

Żeglarstwo

O walorach i zaletach Niegocina wiedzą wszyscy żeglarze. Jezioro Niegocin jest trzecim, co do wielkości zbiornikiem wodnym położonym w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Jego powierzchnię stanowi obszar 2600 ha, długość maksymalna to około 10 km, szerokość maksymalna 4,8 km, a największa głębokość (okolice Giżycka) to około 40 m. Posiada liczne połączenia z innymi akwenami.

Jezioro Niegocin jest miejscem organizowania wielu imprez sportowych i rekreacyjnych ściągających fanów żeglarstwa z całej Polski jak i Europy. To właśnie tutaj rozpoczynają swoje kariery sportowe najlepsi zawodnicy żeglarstwa z Polski.

Dla mieszkańców osiedla Mazury Residence planowany jest wewnętrzny port jachtowy z pełną infrastrukturą, drugi port będzie otwarty dla wszystkich żeglarzy. Dwie przystanie jachtowe przystosowane będą do obsługi blisko 150 jednostek.

 

Wędkarstwo i łowiectwo

O wędkarskich walorach Mazur nie trzeba nikogo przekonywać. Zarówno amatorzy, jak i wytrawni wędkarze znajdą nad Niegocinem swoje miejsce.
Możliwość wędkowania z brzegu i z łodzi, a zimą pod lodem usatysfakcjonuje każdego miłośnika tego sportu.

Na myśliwych czekają okoliczne lasy.
Łowieckie tereny na Mazurach cieszą się od lat uznaną sławą i ściągają myśliwych z całej Europy.

 

Sporty zimowe

Bojery
Dyscyplina ta, kiedyś bardzo modna, teraz przeżywa swój niezwykły renesans. Oprócz klasycznych bojerów na skutych lodem mazurskich jeziorach pojawiły się nowe konstrukcje; Iceflyer (bojer z żaglem od deski surfingowej).

Jezioro Niegocin jest jednym z najpopularniejszych miejsc do uprawiania tego sportu.
Panują tu nie tylko wyśmienite warunki naturalne, ale również zaplecze w postaci dostępu do sprzętu i instruktorów.

Skutery śnieżne i narciarstwo klasyczne
Pagórkowaty teren oraz bajkowa sceneria Mazur zimą zapewniają niezwykłe wrażenia podczas wycieczek po okolicy.

 

Turystyka lotnicza

Lotnisko dla samolotów turystycznych przybliża osiedle Mazury Residence do aglomeracji miejskich.
Lot do Warszawy trwa zaledwie godzinę, do Berlina niewiele ponad 2 godziny.

Położenie lotniska nad Jeziorem Niegocin stwarza możliwość zorganizowania ciekawych wypraw lotniczych. Mazury, ze swoim ogromnym bogactwem naturalnym,  z perspektywy z lotu ptaka wspaniale się prezentują.

W krótkim czasie możemy odwiedzić pobliskie lotniska i lądowiska zlokalizowane na Warmii i Mazurach. Zdecydowanie warto polecieć do Kętrzyna, Starych Juch czy do Olsztyna. Można także zorganizować lot nad morze i wylądować na gościnnym lądowisku w Jastarni. Kolejnym bardzo ciekawym kierunkiem lotu mogą być Litwa, Łotwa czy Estonia.

 

 

Nieruchomość

 

Osiedle MAZURY RESIDENCE zlokalizowane jest na terenach nad brzegiem jeziora Niegocin. Podmiotem do realizacji inwestycji Mazury Reisdence Airpark&Marina jest spółka Arna. W założeniach projektowych planowano kompleks rezydencji w spójnej koncepcji architektonicznej z pełną infrastrukturą: hotelem, restauracją, wewnętrznym portem jachtowym dla mieszkańców osiedla, plażą, polem golfowym, stajnią, boiskiem do gier zespołowym, kortami tenisowymi oraz lotniskiem dla samolotów turystycznych (zrealizowane). Drugi port nad brzegiem jeziora Niegocin otwarty dla wszystkich żeglarzy. Zamysłem inwestora było stworzenie komfortowego osiedla zapewniającego szeroki wachlarz usług oraz pełne bezpieczeństwo na całodobowo chronionym terenie. Planowano rezydencje o powierzchniach od 279 m2 do 442 m2 na terenie działek od 5 000 m2 do 10 000 m2 powierzchni. Działki wyposażone w media: wodociąg, kanalizacja i gaz. Rezydencje zaprojektowano w 6 typach:

  • Typ 1 powierzchnia użytkowa 193 m2 + garaż 46 m2. Powierzchnia całkowita 279 m2.
  • Typ 2 powierzchnia użytkowa 200 m2 + garaż 25 m2. Powierzchnia całkowita 279 m2.
  •  Typ 3 powierzchnia użytkowa 230 m2 + garaż 42 m2. Powierzchnia całkowita 313 m2.
  • Typ 4 powierzchnia użytkowa 265 m2 + garaż 39 m2. Powierzchnia całkowita 369 m2.
  • Typ 5 powierzchnia użytkowa 250 m2 bez garażu. Powierzchnia całkowita 291 m2.
  • Typ 6 powierzchnia użytkowa 340 m2 + garaż 50 m2. Powierzchnia całkowita 442 m2.

 

W rzeczywistości w kilku przypadkach odstąpiono od koncepcji i wybudowano obiekty odmienne od planowanych. Część działek podzielono na mniejsze i zmieniono koncepcję dróg dojazdowych. Obecnie na osiedlu funkcjonuje kilka obiektów wykończonych i użytkowanych. Inne w trakcie prac wykończeniowych.

279 m2 do 442 m2

Planowane rezydencje o powierzchniach

od 5 000 m2 do 10 000 m2

teren działek

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Syndyk masy upadłości Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg (aukcje) na łączne zbycie prawa własności nieruchomości położonych w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie giżyckim, gm. Giżycko, obręb 6 Grajwo, objętych księgami wieczystymi KW nr OL1G/00035109/3, OL1G/00045192/4, OL1G/00045193/1, OL1G/00045290/1, OL1G/00047028/8, OL1G/00047029/5, OL1G/00045194/8, OL1G/00045289/1, OL1G/00045291/8, OL1G/00046267/8, OL1G/00045191/7, OL1G/00042928/2. Przedmiot przetargu stanowi kompleks nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1.344.839 m2 położony w miejscowości Grajwo, na wschodnim brzegu jeziora Niegocin, oddalony o około 7 kilometrów od Giżycka, wyposażony w infrastrukturę techniczną w postaci sieci wodociągów i kanalizacji, sieć elektryczną i gazową oraz ciągi komunikacyjne. W skład przedmiotu przetargu wchodzą działki ewidencyjne zabudowane budynkami mieszkaniowymi jednorodzinnymi o różnym stopniu zaawansowania budowy (od fundamentów, po stan surowy zamknięty) oraz grunty niezabudowane, na których planowana była realizacja inwestycji pn. „Mazury Residence Airpark & Marina”.

Cena wywoławcza za Przedmiot Przetargu stanowi łączną kwotę 29.738.860,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 7 września 2018 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) na rachunek masy upadłości o nr: 38 1750 0009 0000 0000 3086 3647, prowadzony w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 18 września 2018 r. o godz. 12.00, w sali nr 115 w budynku Sądu przy ul. Artyleryjskiej 3C w Olsztynie.

Operat szacunkowy określenia wartości nieruchomości wraz z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 05 czerwca 2018 roku, którym operat został zmieniony, są do wglądu w biurze Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 -797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Operat szacunkowy nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również do pobrania poniżej.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 puin).

Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz zamknięcia przetargu (aukcji) bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

Do pobrania: Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grajwo

Do pobrania: Operat szacunkowy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grajwo – tom 1

Do pobrania: Operat szacunkowy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grajwo – tom 2

KONTAKT

OSOBA KONTAKTOWA

 

Tycjan Saltarski

TELEFON

 

+48 22 749 16 55

(proszę dzwonić w godzinach

od 08-16 pn-pt)

E-MAIL

 

kancelaria@saltarski.com