Działka nr:

365

Powierzchnia:

2 144 m2

Działka nr:

149/38

Powierzchnia:

5 527 m2

Działka
sprzedana

Działka nr:

202

Powierzchnia:

5 751 m2

Działka nr:

335/6

Powierzchnia:

2 502 m2

Działka nr:

335/8

Powierzchnia:

2 572 m2

Działka nr:

335/10

Powierzchnia:

2 658 m2

Działka nr:

335/12

Powierzchnia:

2 660 m2

Działka nr:

335/14

Powierzchnia:

3 466 m2

Działka nr:

335/7

Powierzchnia:

2 604 m2

Działka nr:

335/9

Powierzchnia:

2 572 m2

Działka nr:

203/2

Powierzchnia:

3 079 m2

Działka nr:

203/1

Powierzchnia:

2 670 m2

Działka nr:

335/13

Powierzchnia:

2 502 m2

Działka nr:

335/15

Powierzchnia:

2 781 m2

Działka nr:

335/11

Powierzchnia:

2 500 m2

Działka nr:

335/5

Powierzchnia:

2 550 m2

Działka nr:

335/16

Powierzchnia:

2 583 m2

Działka nr:

348

Powierzchnia:

1 341 m2

Działka nr:

349

Powierzchnia:

1 346 m2

Działka nr:

350

Powierzchnia:

1 341 m2

Działka nr:

351

Powierzchnia:

1 351 m2

Działka nr:

352

Powierzchnia:

1 345 m2

Działka nr:

353

Powierzchnia:

1 345 m2

Działka nr:

354

Powierzchnia:

1 354 m2

Działka nr:

355

Powierzchnia:

1 339 m2

Działka nr:

356

Powierzchnia:

1 345 m2

Działka nr:

357

Powierzchnia:

1 331 m2

Działka nr:

358

Powierzchnia:

2 483 m2

Działka nr:

347

Powierzchnia:

1 347 m2

Działka nr:

346

Powierzchnia:

1 342 m2

Działka nr:

345

Powierzchnia:

1 349 m2

Działka nr:

344

Powierzchnia:

1 348 m2

Działka nr:

343

Powierzchnia:

1 353 m2

Działka nr:

342

Powierzchnia:

1 350 m2

Działka nr:

341

Powierzchnia:

1 355 m2

Działka nr:

340

Powierzchnia:

1 342 m2

Działka nr:

339

Powierzchnia:

1 352 m2

Działka nr:

338

Powierzchnia:

1 338 m2

Działka nr:

337

Powierzchnia:

1 354 m2

Działka nr:

336

Powierzchnia:

1 890 m2

Działka nr:

501

Powierzchnia:

4 327 m2

Działka nr:

500

Powierzchnia:

4 302 m2

Działka nr:

505

Powierzchnia:

2 813 m2

Działka nr:

506

Powierzchnia:

2 256 m2

Działka nr:

507

Powierzchnia:

1 928 m2

Działka nr:

508

Powierzchnia:

2 310 m2

Działka nr:

509

Powierzchnia:

2 476 m2

Działka nr:

510

Powierzchnia:

2 724 m2

Działka nr:

511

Powierzchnia:

3 777 m2

Działka nr:

512

Powierzchnia:

3 611 m2

Działka nr:

514

Powierzchnia:

2 408 m2

Działka nr:

515

Powierzchnia:

1 989 m2

Działka nr:

516

Powierzchnia:

3 921 m2

Działka nr:

221

Powierzchnia:

5 304 m2

Działka nr:

222

Powierzchnia:

5 361 m2

Działka nr:

223

Powierzchnia:

5 388 m2

Działka nr:

209

Powierzchnia:

6 380 m2

Działka nr:

227

Powierzchnia:

5 169 m2

Działka nr:

364

Powierzchnia:

2 792 m2

Działka nr:

363

Powierzchnia:

3 347 m2

Działka nr:

362

Powierzchnia:

3 536 m2

Działka nr:

361

Powierzchnia:

3 516 m2

Działka nr:

360

Powierzchnia:

3 231 m2

Działka nr:

359

Powierzchnia:

3 063 m2

Działka nr:

149/34

Powierzchnia:

5 002 m2

Działka nr:

149/35

Powierzchnia:

5 053 m2

Działka nr:

149/37

Powierzchnia:

5 423 m2

Działka nr:

517

Powierzchnia:

6 013 m2

Działka nr:

518

Powierzchnia:

6 437 m2

Działka nr:

519

Powierzchnia:

6 534 m2

Działka nr:

520

Powierzchnia:

6 269 m2

Działka nr:

149/39

Powierzchnia:

6 195 m2

Działka nr:

149/40

Powierzchnia:

6 233 m2

Działka nr:

149/41

Powierzchnia:

6 026 m2

Działka nr:

149/42

Powierzchnia:

5 895 m2

Działka nr:

149/43

Powierzchnia:

5 955 m2

Działka nr:

149/44

Powierzchnia:

6 569 m2

Działka nr:

452

Powierzchnia:

1 529 m2

Działka nr:

454

Powierzchnia:

1 397 m2

Działka nr:

455

Powierzchnia:

1 397 m2

Działka nr:

456

Powierzchnia:

1 396 m2

Działka nr:

457

Powierzchnia:

1 397 m2

Działka nr:

458

Powierzchnia:

1 396 m2

Działka nr:

459

Powierzchnia:

1 397 m2

Działka nr:

460

Powierzchnia:

1 396 m2

Działka nr:

461

Powierzchnia:

1 397 m2

Działka nr:

463

Powierzchnia:

1 372 m2

Działka nr:

462

Powierzchnia:

1 398 m2

Działka nr:

474

Powierzchnia:

1 396 m2

Działka nr:

473

Powierzchnia:

1 397 m2

Działka nr:

471

Powierzchnia:

1 397 m2

Działka nr:

470

Powierzchnia:

1 397 m2

Działka nr:

469

Powierzchnia:

1 397 m2

Działka nr:

468

Powierzchnia:

1 397 m2